GİZLİLİK POLİTİKASI

(“ODAKART” MOBİL UYGULAMA VE “www.odakart.com.tr” İNTERNET SİTESİ) İşbu Gizlilik hükümlerinin amacı, “OdaKart” mobil uygulama (“uygulama”) ve www.odakart.com.tr internet sitesine (“site”) kullanıcı veya kayıtlı kullanıcı sıfatını kazanan kişiler tarafından uygulama/sitede yer alan yazılımdan yararlanılan süre boyunca üzerinde olan ve işbu sözleşme ile belirlenen, UŞAK TANITIM TURİZM DİJİTAL PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ (Uşak Tanıtım) ve Argesoft Yazılım A.Ş. (Argesoft) ile paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları belirlemektir. İşbu Gizlilik hükümleri, son kullanıcı ile akdedilen Kullanıcı Sözleşmesinin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Kullanıcı tarafından uygulama/siteye yüklenen içerik, kullanıcıya aittir. Uşak Tanıtım ve Argesoft önceden kullanıcı onayı almaksızın bu içeriği üçüncü kişilere açıklamayacak veya satmayacaktır. Uygulama / site üzerinden kullanıcı tarafından iletilen içerikleri son kullanıcılar ile yapılan Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Bu bağlamda Uşak Tanıtım ve Argesoft içerikleri özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama borcu olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve devamı/sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek adına gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder. Kullanıcının Argesoft ve Uşak Tanıtım’a onay vermesi ve hizmet verilmesi halinde üye ödeme işlemleri, fatura tanzimi ve işlenmesi, banka entegrasyonunun sağlanması, kullanıcının erişimine onay verdiği harici uygulamaları ve doğrudan pazarlama gibi amaçlarla kullanıcının verdiği izin çerçevesinde içerikler işlenebilir, saklanabilir ve Uşak Tanıtım ve/veya ortakları tarafından kullanıcının talep ettiği hizmetleri sağlamak adına üçüncü kişilere devredilebilir. Kişisel bilgiler, kullanıcı ile iletişim/temas kurmak veya kullanıcının sitedeki ve yazılımdaki tecrübesini pozitif anlamda etkilemek/iyileştirmek (hizmetlere ilişkin bakım ve destek, güncelleme, mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amaçlarıyla kullanılabileceği gibi veri tabanı oluşturma, üyeliklerin devam ettirilmesi ve hizmetlerin kullanıcıya temini için gerekli olan diğer faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla da işleyebilecek, saklayabilecek ve üçüncü kişilere aktarabilecektir. Bakınız; Çerez Politikası

Uşak Tanıtım ve Argesoft, kullanıcının uygulama / site üzerinde gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini anonim hale getirerek; istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında ve bağış kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir. Uşak Tanıtım ve Argesoft, aşağıdaki koşulların varlığı halinde kullanıcıya ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir:

  • Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması,
  • Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,
  • Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olması.

Sistemle ilgili teknik sorunların tanımlanması ve çözülmesi için, gereken hallerde kullanıcıların IP adresini tespit etmek ve kullanmak durumunda kalınabilir. IP adresleri, ayrıca kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Site üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, Uşak Tanıtım ve Argesoft, bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Uşak Tanıtım ve Argesoft, işbu Gizlilik hükümlerini dilediği zaman uygulama / sitede yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Değişiklik yapılan Gizlilik hükümleri uygulama / sitede yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Bakınız ; Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

UŞAK TSO – ODAKART